Bóng đèn cao áp Rạng Đông MH-ED 250W/642 Metal Halide

 -  Đèn được bao bọc bằng chất liệu vỏ thủy tinh cứng rất chắc chắn.

  -  Sử dụng loại đầu đèn E40.

  -  Đèn sử dụng công suất cao 250w.

  -  Sử dụng bộ kích ngoài