Bóng đèn cao áp Rạng Đông MH-ED 400W/642

 - Đèn được bao bọc bằng chất liệu vỏ thủy tinh cứng rất chắc chắn.

  - Sử dụng loại đầu đèn E40.

  - Đèn sử dụng công suất cao 400w.

  - Sử dụng bộ kích ngoài